KONTAKT OG INFORMATION


På denne side kan du læse om relevant kontakt oplysninger, priser og generelt om Fritidscentret Højvang.

ADRESSE OG TELEFON

Vi kan altid kontaktes telefonisk på 99 82 34 70 eller personligt fremmøde på Hellekisten 241, 9230 Svenstrup J

Vi er underlagt Aalborg Kommune’s politik om personfølsomme data. Har du brug for at sende os personfølsomme data kan du sende sikker post

Husk at oplyse ved brug af sikker post:

Nota bene: Det er ikke muligt at skrive til personalet via usikker post (eksempelvis Gmail) – brug sikker post!


Information og kontakt om vores heste udenfor normal åbningstid:
Kontakt Inge Conradsen på 40953044 – Pedja Predrag Jovetic på 25200836 – Frank Asbjørn Nielsen på 31990619.
Er det ikke muligt at træffe overnævnte ledere bedes man venligst kontakte Aalborg politi.


CVR

Fritidscentret Højvangs CVR er 29189420


ÅBNINGSTIDER

Fritidsklub:

Mandag: 14:00-18:00
Tirsdag: 14:00-18:00
Onsdag: 14:00-18:00
Torsdag: 14:00-18:00
Fredag: 14:00-18:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Ungdomsklub:

Mandag: 18.00-22.00 (kun for 6 og 7 klasserne)
Tirsdag: 18:00-22:00
Onsdag: 18:00-22:00
Torsdag: 18:00-22:00
Fredag: Lukket
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Udvidet åbningstider ved arrangementer & events.


Skolefri dage:

Fritidsklub:

Mandag: 09:00-16:30
Tirsdag: 09:00-16:30
Onsdag: 09:00-16:30
Torsdag: 09:00-16:30
Fredag: 09:00-16:00

Ungdomsklub:

Mandag: 09:00-16:30
Tirsdag: 09:00-21:00
Onsdag: 09:00-16:30
Torsdag: 09:00-21:00
Fredag: 09:00-16:00

LUKKEDAGE 2022-2023;

. juledag
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
Store bededag
29/5-23: 2. pinsedag
Juledag
2. juledag

VIGTIGT! – Børnene SKAL have madpakke med i klubben på feriedage – VIGTIGT!


MEDLEMS GEBYR

INDMELDELSE -OG UDMELDELSE AF FRITIDSKLUB:

I forbindelse med at vi har fået nyt ind -og udmeldelsessystem i april 2024, så er det nu jer forældre som lave ind -og udmeldelsen på borger.dk

Direkte link til Pladsanvisning: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=089fbb51-c6b1-4aed-82b8-553ad8943870

Ring 99 82 34 70 og aftal en opstart samtale/rundvisning med klubben så vi sikre os jeres barn får bedst mulig opstart

Har dit barn ikke gået i en fritidsklub i Aalborg Kommune, er de første to måneder gratis – dog SKAL dit barn være indmeldt via borger.dk før det træder i kraft.

Har I som forældre brug for vejledning er i altid velkommen til at ringe til os på 99 82 34 70, eller komme forbi klubben.

INDMELDELSE -OG UDMELDELSE AF UNGDOMSKLUB:

Det er gratis at gå i vores ungdomsklub.

Du er velkommen til at besøge os et par aftener, for at prøve om tilbuddet er noget for dig.
Herefter får du en indmeldelsesblanket med hjem, som dine forældre skal underskrive. Der er også mulighed for at ringe som forældre og indmelde jeres ung over telefonen. Vi udfylder indmeldelsen sammen som efterfølgende bliver sendt til Digital post.
Indmeldelsen har det formål, at vi har kontakt oplysninger på dig og din familie, samt at du hermed kan deltage i vores aktiviteter og passager i vores busser.

Er der ikke fremmøde efter typisk tre måneder udmelder vi automatisk den unge. Når man fylder 18 år bliver man automatisk udmeldt da ungdomsklub tilbuddet ophører.


PRISER

Taksterne for at gå i fritidsklub fastsættes af Aalborg kommune, og kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside

Har barnet ikke tidligere været indmeldt i et fritidscenter i Aalborg Kommune, er de to første måneder betalingsfrie.

Det er GRATIS at gå i Ungdomsklub (kræver indmeldelse)

Juli måned er altid betalingsfri for fritidsklub medlemmer.

Har du et barn som går i special klasse kontakt venligst Frank Asbjørn Nielsenpå 99 82 34 70

Det er muligt at få økonomisk tilskud. Kontakt personalet for mere information.


Ud over medlems kontingentet har vi forskellige tilbud:

Ridning koster 150 kr pr. måned i både Fritidsklub og Ungdomsklub. Dog er ridning i Ungdomsklub gratis hvis du allerede rider og betaler i Fritidsklub. Juli er betalingsfri.
Smådyr og kaniner koster 50 kr pr. måned og er også betalingsfri i Juli.
Ture ud af huset kan koste penge – eksempelvis ture til The Reef koster typisk 25 kr.

Vi tager imod skolekort og Mobilepay som betaling. Kontant afregning er ikke muligt.
Mobilepay kan kun ske i vores cafe da vi ikke har et nummer man kan sende til, men en QR kode der skal skannes ved vores kasseapparat.

Mangler dit barn et skolekort kan man kontakte Stephanie på kontoret på 99 82 34 70 som vil være behjælpelig.


GDPR: Brug af billeder, video og lyd

Retningslinjerne omfatter alle billeder, lydfiler og videoer med identificerbare personer.

Med eller uden samtykke:
Når et billede, en lydfil eller en video med genkendelige personer offentliggøres, betragtes det som en behandling af personoplysninger. Du skal derfor til en start vurdere, om du kan offentliggøre billedet, lydfilen eller videoen med eller uden samtykke.

Datatilsynet skelner ikke længere mellem situations- og portrætbilleder ved offentliggørelse på internettet. Datatilsynet lægger i stedet op til, at spørgsmålet om hvorvidt offentliggørelse kan ske med eller uden samtykke sker på baggrund af en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen.

Hvor gælder reglerne?
Det kræver som udgangspunkt ikke samtykke at offentliggøre harmløse personbilleder på internettet. Det afgørende er, at personen ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, og vi offentliggør naturligvis ikke billeder, der viser følsomme/fortrolige oplysninger som fx religion, helbredsoplysninger eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Hvis et billede kun bruges i intern sammenhæng (fx på KLIK, i lærerværelset, hvor udelukkende ansatte ser det) er der ikke tale om en offentliggørelse i GDPR-mæssig forstand. Når du bruger billeder internt, kræver det altså ikke samtykke..

Hvem gælder de nye regler for?
Den nye praksis gælder alle; borgere, elever, forældre, gæster m.fl.

For ansatte på arbejde gælder der fortsat et krav om samtykke til offentliggørelse af billeder.

Det vil være fornuftigt at indhente samtykke til fotos der anvendes i kampagner, fx i busser og på digitale skærme eller trykt materiale som pjecer og plakater.

Eksempler på billeder, lydfiler og videoer, der normalt kan bruges uden samtykke:
-Billeder af borgere til et borgermøde
-Billeder af børn, borgere, virksomheder og politikere ved indvielser, rejsegilder og andre offentlige arrangementer.
-Billeder af børn i zoo, fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter.
-En flok børn, der råber tillykke

Eksempler på billeder og videoer, der kun kan bruges med samtykke:
-Billeder af borgere hos kommunale rådgivere
-Billeder af børn, unge og voksne i specialtilbud eller specialinstitution
-Billeder af ansatte på arbejde
-Billeder til kommerciel brug for markedsføring
-Billeder i trykt materiale
-Optagelse af en lydfil med en beboer på en specialinstitution

Hvordan?
Du skal altså fremover kigge på ethvert billede, du gerne vil offentliggøre, og med din sunde fornuft vurdere, om personerne herpå med rette kan føle sig krænket over det, der vises på billedet, eller den sammenhæng, du vil bruge det i. Hvis ja, skal du lade være at bruge billedet.

Det er en forudsætning for at offentliggøre billeder uden samtykke, at personerne på billedet ved det og har haft mulighed for at modsætte sig det.
Du skal også overveje, om billedets indhold eller kontekst afslører følsomme eller fortrolige personoplysninger om personerne på billedet. Dette vil fx være tilfældet, hvis billedet viser en gruppe borgere, og den tilhørende billedtekst fortæller, at borgerne bor på et tilbud for personer med autisme.
Brug af billeder, som udgør følsomme eller fortrolige personoplysninger, kræver samtykke fra personerne på billedet.

Du skal sørge for, at oplysningspligten er opfyldt, inden du bruger billedet. Oplysningspligten gælder også, selvom billederne er til intern brug.

Safe guarding: billeder med børn:
Husk, at børn og unge skal have særlig beskyttelse. Når du tager billeder med børn på, er det god skik at informere børnene om, hvad billederne skal bruges til, i den udstrækning det er muligt. Så har de mulighed for at modsætte sig billedet- også selvom der er samtykke fra forældrene. Skulle der være nogen af børnene, der modsætter sig det, skal det respekteres og billedet tages uden det pågældende barn/ børn.

Samtidig skal børn, hvor der ikke er givet samtykke, have støtte og hjælp fra voksne til at sige nej tak til journalister og fotografer.

Styr på billeder:
Du skal huske, at billeder med genkendelige personer er personoplysninger, som vedkommende senere har ret til indsigt i, og hvis billederne er brugt til andet end ren intern brug – kan kræve slettet. Så lad være med at gemme for en sikkerheds skyld, og det du gemmer, skal du kunne finde frem igen.

Du skal stadig respektere et nej:
En indsigelse kan gælde et konkret billede eller være generel, hvis en borger, en ansat eller en forældremyndighedsindehaver eller lignende modsætter sig brug af alle billeder af vedkommende.

Samtykke til brug af billeder og video
Kræver dit billede eller din video, at du har samtykke, skal vedkommende udfylde en samtykkeerklæring. Vær opmærksom på, at hvis det er et barn under 13 år, er det forældrene, der skal give samtykke.

Et godt råd:
Hvis du er i tvivl om du må bruge et bestemt billede, så lad være.

Læs mere om brug af billeder på Datatilsynets hjemmeside