KLUB GRIF


KLUB GRIF TILBUDDET

Klub Grif er et åbent klubtilbud, hvor unge med funktionsnedsættelser og betydelige udfordringer kan være sammen om fælles oplevelser med ligestillede unge.

Her kan man få nye venner og måske en kæreste.

Aktiviteterne er tilpasset de unges interesser, behov og tempo, så der er plads til alle i det store fællesskab.

Pædagogerne på F.C. Højvang deltager med den gruppe unge, vi vurderer er i målgruppen for et ungdomstilbud af denne karakter. Der ligger altid en pædagogisk vurdering og dialog med barn og forældre til grund for det enkelte barns introduktion og deltagelse i Klub Grif. Vores gruppes sammensætning og størrelse har betydning for, hvornår vi vælger at tage nye børn med.

I Klub Grif tilbuddet ønsker vi at udvikle barnets personlige og sociale kompetencer med fokus på skabelse og styrkelse af socialt netværk og det gode ungdomsliv.

Der bliver fokuseret på den enkeltes ressourcer. Alle er en del af fællesskabet og det betyder, at vi hjælper hinanden.

Forberedelserne til klubaftenen i Klub Grif-tilbuddet ligger i faste rutiner.

Inden Klub Grif handler vi ind til fælles spisning. Vi hjælper hinanden med opgaverne; sammesætte menuen, lave mad, dække bord, rydde af.

De unge har medbestemmelse ift. menuen og der arbejdes ud fra den enkeltes kompetencer, når der uddeles arbejdsopgaver, når vi skal lave aftensmaden.

Vi øver en demokratisk tilgang ift. at finde løsninger til eks. valg af menuen og opgaveløsningen.

Pædagogerne sørger for, at alle bliver hørt og har medindflydelse.

Inden vi tager afsted, ”gør vi os klar til at tage i byen”. Vi har det, vi kalder ”armhule-klub”, hvor de unge vasker sig under armene (med støtte fra en voksen) og får deodorant på.

Nogle unge skifter tøj. Vi sætter hår, laver negle og gør os klar til en hyggelig aften.

Vi har fokus på at skabe forudsigelighed for aftenens program og tydeliggørelse af de forskellige opgaver, så den enkelte ung får følelsen af at lykkes.

Klub Grif´s adresse er:

Skydebanevej 98, 9000 Aalborg.

Yderligere info: søg på Klubgrif.

Tidspunkt: Torsdag aften kl. 18.30-21.30.

Pris: Der betales 30 kr. for aftensmad på Højvang og de unge må have 10 kr. med til at handle i boden i Klub Grif.