VISION & STRATEGI


FORORD

Dette styringsværktøj er blevet udarbejdet af personalet på Fritidscentret Højvang og indeholder vores vision, mission, strategi og værdier. Styringsværktøjet skal give mening på, hvorledes vi omsætter lovgrundlag og kommunale politikker til forebyggende og udviklende indsatser for større børn og unge.
Styringsværktøjet understøtter formål og skaber retning i udviklingen af
helheder og sammenhænge i vores arbejde, som bidrager til inddragelse af større børn og unge i at give eget syn på udfordringer og finde løsninger.
Vi har fokus på
tværfaglighed og netværksdannelse, som vigtige fundamenter for en helhedsorienteret opgaveløsning med høj kvalitet. Forudsætningen for at vi lykkes med vores styringsværktøj er, at vi respekterer hinanden og ser forskellighed, som en styrke og er gensidige fleksible.

VISION

Sammen skaber vi nutidens og fremtidens fællesskaber

  • Vi vil skabe plads til alle i fællesskabet.
  • Vi arbejder sammen om opgaven med professionelle, frivillige organisationer og det private netværk.
  • Vi vil styrke den enkeltes sundhed igennem fællesskabet.

MISSION

Med afsæt i Lov om dagtilbud og Serviceloven er Fritidscentret Højvangs mission sammenfattet i følgende:

  • Fritidscentret Højvang skal bidrage til større børn og unges alsidige udvikling og demokratiske dannelse, som fremmer den enkeltes evne til at indgå i uddannelse, job og forpligtende fællesskaber.
  • Fritidscentret Højvang skal i samarbejde med større børn og unge udvikle kreative og læringsstøttende miljøer, hvor de bliver mødt på deres nærmeste udviklingszone.
  • Fritidscentret Højvang skal i samarbejde med lokalområdets øvrige aktivitets, kultur og fritidstilbud skabe aktiviteter så større børn og unge kan indgå i forpligtende fællesskaber og få et meningsfuldt fritidsliv, som rummer deres behov og ønsker.

Med afsæt i Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi for børn, unge og familier suppleres missionen med følgende:

  • Fritidscentret Højvang skal skabe et fritidsmiljø, hvor grundprincipperne er inklusion, relation, trivsel og læring, således at større børn og unge oplever og ser sig selv, som en værdifuld deltager i fælleskabet med andre.
  • Fritidscentret Højvang skal arbejde ressourceorienteret samt medvirke til udvikling af livsduelighed hos alle større børn unge.
  • Fritidscentret Højvang skal have ambitioner på alle større børn og unges vegne.

STRATEGI

For at komme fra mission til realisering af Fritidscentret Højvangs vision, har vi i 2018 valgt at sætte særlig fokus på sundhed, inklusion og netværk.

Endvidere arbejder vi med afsæt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Mål og Strategier, som kommer til udtryk i målstyringsaftalen 2018.

Strategien for realiseringen af Fritidscentret Højvangs vision vil blive evalueret hvert år med henblik på bibeholdelse af eksisterende og fastsættelse af nye fokuspunkter.

VÆRDIER

På Fritidscentret Højvang arbejder vi ud fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag og dennes værdier. Værdigrundlaget er basis for, hvordan vi møder større børn, unge, forældre og samarbejdspartnere. Det er samtidig et fundament for, hvordan vi arbejder sammen og lykkes med kerneopgaven.

Professionalisme
Vi udfører kerneopgaven med kvalitet og faglighed, hvor vi udviser tillid og ansvarlighed.

Fællesskab
Vi arbejder inkluderende, inddragende og er nysgerrige på hinanden, samt bringer ressourcer og potentiale i spil.

Udvikling
Vi er optaget af, hvad der virker og har mod på at gå nye veje, der handles på baggrund af viden, tidligere erfaringer og faglig dokumentation.