SVENSTRUP TIL RUSMIDDELSEMINAR


Eleverne, som går i 8. klasse på skolerne i Svenstrup, har sammen deltaget i rusmiddelseminar på Fritidscenter Højvang.
billede af dreng, der rækker hånden op i skolen

Forebyggelse på Tværs

I uge 36 samledes ca. 100 elever fra 8. klasse på tværs af Højvangsskolen og Svenstrup skole om afviklingen af det årlige forebyggelsesseminar. Som noget nyt afholdtes seminaret i Fritidscenter Højvangs rammer, og på tværs af områdets to skoler.

De unge holder sammen i Svenstrup

Pedja Jovetic, leder af Fritidscenter Højvang fortæller, at grunden til, at de i år har valgt at afholde et fælles forebyggelsesseminar, er fordi, de i Svenstrup har rigtig gode erfaringer med at samarbejde på tværs af lokalsamfundet.

”Vi har tidligere afholdt et fælles forløb her på Fritidscenter Højvang på tværs af de tre skoler i Svenstrup og Godthåb. Der arbejdede de unge med, hvordan det er at være ung i Svenstrup og Godthåb. Derfor gav det også god mening for os at arbejde sammen om at afholde rusmiddelseminaret. Fordi vi sammen skaber rammer for elevernes fordybelse, læring og nye fællesskaber på tværs af skoler i byen”

Det er ikke kun de voksne, som synes, at det giver god mening at arbejde på tværs af de to skoler. De unge i Svenstrup vil også gerne det lokale samarbejde. Det stod klart for både lærere og pædagoger, efter det succesfuld samarbejde tidligere på året. Efterfølgende gav de unge klart udtryk for, at de gerne ville samarbejde på tværs af skolerne igen, hvilket også har været medvirkende årsag til afholdelsen af det fælles forebyggelsesseminar.

Find vej til eget nej!

Mandag morgen i uge 36 mødte eleverne op på fritidscenteret, klar til at blive udfordret og være nysgerrige, både på deres egne holdninger, men også på deres klassekammeraters. Forebyggelsesseminarerne er tilrettelagt på en sådan måde, at de arbejder intensivt med elevernes holdninger og vaner. Under forløbet har eleverne f.eks. lavet deres egne forebyggende kampagner målrettet deres klassekammerater, og de har arbejdet med social pejling. De sociale normer, og især de unges forestillinger om, hvad er der er normal ungdomskultur og adfærd i forhold til alkohol og stoffer, sættes på en særlig måde til debat, når der arbejdes med social pejling.

“Det er et enormt vigtigt redskab, fordi de unge ofte har urealistiske forestillinger om deres jævnaldrenes erfaringer med alkohol og rusmidler, og ved at synliggøre de flertalsmisforståelser som de unge har, tages presset af de unge”, udtaler Trude Christensen, som er sekretariatsleder i Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Formålet med forebyggelsesseminarerne er netop at støtte eleverne i at finde frem til deres egne personlige holdninger på et informeret grundlag, samt at udvikle sunde normer i de unges fællesskaber. Derfor kalder vi forløbet: Find vej til eget nej!

Artiklen er fra https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/10/svenstrup-til-rusmiddelseminar