3DMH19: AFSLUTNING FOR HJÆLPERE


Så er vores afslutnings fest for vores hjælpere igang. Det er vores unge som har planlagt og udført 3DMH19 som får god mad, og derefter er der tur til Action House. Derefter er der hygge og overnatning på Højvang 🙂