AKTIVITETER


På Fritidscentret Højvang har vi en bred vifte af aktiviteter for vores medlemmer. Udenfor åbningstiden er der også liv i vores hus. Vi har eksempelvis aftaler med børnehaver om at bruge vores klub.

Vi har også et godt samarbejde med vores lokale skoler som benytter vores gaming lokale til skole undervisning. Mulighederne er mange. Vi prøver at være hvor vores medlemmer og borgere er fordi vi sammen skaber nutidens og fremtidens fællesskaber med plads til alle.

Her er et udpluk af vores daglige aktiviteter. Man kan altid holde sig opdateret under UGENS PROGRAM som bliver opdateret hver uge.


FRITIDSKLUB

VORES CAFE

VORES BYGGER – HESTE/KANIN/SMÅDYR

VORES GAMING

VORES CIRKUS

VORES KREATIVE VÆRKSTED

VORES MTB CYKLER

VORES SPORT

VORES BÅL 

VORES MUSIK

VORES MOTION


UNGDOMSKLUB

Vores ungdomsklub medlemmer kan komme hver tirsdag, onsdag og torsdag klokken 18-22. Vi har åbne udvalgte aktiviteter til vores medlemmer fra vores fritidsklub. Det er gratis at være medlem af ungdomsklubben. Det kræver blot en indmeldelse.

I vores ungdomsklub har vi MADKLUBBEN som er et tilbud til drenge som har brug for at komme godt ind i vores ungdomsklub. Kurt har et madhold hver tirsdag.

Lotte og Kurt har åben i vores MOTION og træner og underviser.

Derudover har vi fra forår til efterår åben på vores CROSSBANE. Her kan du komme til et fedt fællesskab hvor der bliver lavet mad og kørt cross. Det er gratis at køre cross hvis man er medlem af ungdomsklubben. Vores CROSSBANE ligger på Flødedalsvej.

 


SPECIALGRUPPEN

KLUB GRIF TILBUDDET

Klub Grif er et åbent klubtilbud, hvor unge med funktionsnedsættelser og betydelige udfordringer kan være sammen om fælles oplevelser med ligestillede unge.

Her kan man få nye venner og måske en kæreste.

Aktiviteterne er tilpasset de unges interesser, behov og tempo, så der er plads til alle i det store fællesskab.

Pædagogerne på F.C. Højvang deltager med den gruppe unge, vi vurderer er i målgruppen for et ungdomstilbud af denne karakter. Der ligger altid en pædagogisk vurdering og dialog med barn og forældre til grund for det enkelte barns introduktion og deltagelse i Klub Grif. Vores gruppes sammensætning og størrelse har betydning for, hvornår vi vælger at tage nye børn med.

I Klub Grif tilbuddet ønsker vi at udvikle barnets personlige og sociale kompetencer med fokus på skabelse og styrkelse af socialt netværk og det gode ungdomsliv.

Der bliver fokuseret på den enkeltes ressourcer. Alle er en del af fællesskabet og det betyder, at vi hjælper hinanden.

Forberedelserne til klubaftenen i Klub Grif-tilbuddet ligger i faste rutiner.

Inden Klub Grif handler vi ind til fælles spisning. Vi hjælper hinanden med opgaverne; sammesætte menuen, lave mad, dække bord, rydde af.

De unge har medbestemmelse ift. menuen og der arbejdes ud fra den enkeltes kompetencer, når der uddeles arbejdsopgaver, når vi skal lave aftensmaden.

Vi øver en demokratisk tilgang ift. at finde løsninger til eks. valg af menuen og opgaveløsningen.

Pædagogerne sørger for, at alle bliver hørt og har medindflydelse.

Inden vi tager afsted, ”gør vi os klar til at tage i byen”. Vi har det, vi kalder ”armhule-klub”, hvor de unge vasker sig under armene (med støtte fra en voksen) og får deodorant på.

Nogle unge skifter tøj. Vi sætter hår, laver negle og gør os klar til en hyggelig aften.

Vi har fokus på at skabe forudsigelighed for aftenens program og tydeliggørelse af de forskellige opgaver, så den enkelte ung får følelsen af at lykkes.

Klub Grif´s adresse er:

Skydebanevej 98, 9000 Aalborg.

Yderligere info: søg på Klubgrif.

Tidspunkt: Torsdag aften kl. 18.30-21.30.

Pris: Der betales 30 kr. for aftensmad på Højvang og de unge må have 10 kr. med til at handle i boden i Klub Grif.