FC HØJVANG & SVENSTRUP SKOLE


Fritidscentret Højvang og Svenstrup Skole har fundet en fælles vej til elevernes nej

09. oktober 2019
Der er skabt trygge miljøer, der forebygger, at unge begynder at ryge

Evaluering af forebyggelsesseminarerne fra 2018/2019 viser, at nogle skoler og fritidscentre lykkes med at skabe trygge miljøer, der forebygger, at unge begynder at ryge. Blandt dem er Svenstrup Skole og Fritidscentret Højvang. Alle 8. klasse elever på Svenstrup skole angav i skoleåret 2018/2019, at de ikke ryger – hverken dagligt eller til fest. Faktisk angav alle daværende elever i 8. klasse på Svenstrup skole, at de aldrig har prøvet at ryge.

Vores omgivelser har stor betydning for, hvordan vi opfører os – også om vi begynder at ryge. Hvis man færdes i et miljø, hvor andre ryger, er der større sandsynlighed for, at man også selv begynder at ryge. Og rygevaner dannes i ungdommen. Mere end 8 ud af 10 rygere begyndte inden de fyldte 18 år, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, og en rundspørge fra 2016 viser, at hver femte røg deres første cigaret i skoletiden. Derfor er det vigtigt at skabe skole- og fritidsmiljøer, der forebygger, at elever begynder at ryge i en tidlig alder.

Unge mennesker, der sidder på jorden.png

”Jeg tror, at der er flere årsager til, hvorfor vi lykkes med at skabe miljøer, der forebygger, at unge begynder at ryge. Vi vægter et tæt forældresamarbejde, hvor nøgleordene er åbenhed og tillid. Samtidig har vi i Svenstrup et tæt og konstruktivt tværfagligt samarbejde, som betyder, at vi har en forståelse for hinandens arbejdsmetoder og perspektiver i forhold til løsning af samfundets problemer, som bl.a. rygning” udtaler Pedja Predrag Jovetic, centerleder på Fritidscenter Højvang. Anne Paarup, SSP-medarbejder fra Svenstrup skole, deler samme synspunkt:

”I vores SSP-arbejde arbejder vi ud fra Aalborg Kommunes målsætning om at begrænse antallet af unge, der starter med at ryge. Det gør vi ved at dele erfaringer og bekymringer på SSP-møder, men også ved at drøfte tiltag til at minimere risikoadfærd. De professionelle voksne i området er via deres kendskab til hinanden og fysiske nære beliggenhed hurtige til at dele viden om tendenser blandt de unges udvikling i området.”

En styrket indsats i skolen og et tæt tværfagligt samarbejde skal sikre, at de unge kan modstå presset for at ryge senere i livet. Formålet med forebyggelsesseminarerne er at støtte eleverne i at finde frem til deres egne personlige holdninger på et informeret grundlag, der sætter fokus på de sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser, der er ved rygning. Derudover søger forebyggelsesseminarerne at udvikle sunde normer i de unges fællesskaber ved at sætte fokus på flertalsmisforståelser såleledes, at rygning ikke bliver en del af unges sociale liv.

KILDE.. TRYK FOR AT LÆSE