Kristi Himmelfartsferien

Torsdag den 14. maj er det jo Kristi Himmelfarts dag. Højvang har lukket denne dag. Fredag den 15. maj har fritidsklubben åben fra kl. 9.00 – 16.00.