MEGET MERE MED KAMPAGNE


Fra den 2. oktober til den 23. oktober 2017 sætter Sundhedsstyrelsen fokus på unge og alkohol. Det sker i en landsdækkende kampagne rettet til 16-20-årige.

Under overskriften ”Meget mere med” skal årets kampagne udbrede det positive budskab om, at alkoholforbruget blandt unge er faldende, og at cirka 65 procent af de 16-24-årige holder sig under lavrisikogrænsen. Der er dog stadig i gruppen udfordringer i forhold til et fuldskabsorienteret drikkemønster, som kampagnen vil adressere.

LÆS MERE HER…

KAMPAGNE VIDEO