NYE BETALINGERMÅDER


Vi har d. 9.5.2017 fået nyt kassesystem og derfor nedlægges de gamle cafekort efterhånden som saldoen når kr. 0.

Fremover kan der betales med skolekort, som udleveret fra den skole jeres barn/ung går på, MobilePay eller kontant.

Vedr. skolekort:

Hvis jeres barn/ung tidligere har fået udleveret et skolekort, men dette er bortkommet, skal I kontakte skolen, hvorfra de vil bestille nyt kort.
Da kortet blev sendt ud fra skolerne var der medsendt materiale til, hvordan der bl.a. sættes penge ind på kortet. Dette materiale kan genfremskaffes via skolen.

Såfremt jeres barn/ung går på en skole, hvor der ikke er blevet udleveret skolekort, bedes I kontakte Søren på kontoret her på Fritidscentret Højvang i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00 på alle hverdage på tlf. nr. 9982 3470.

Der vil selvfølgelig være nogle spørgsmål i forbindelse med denne overgang.

I skal endelig spørge Søren her på Fritidscentret Højvang og han vil gøre sit bedste for at hjælpe jer på vej.