PERSONALEDAGE 2020

“Sammen skaber vi nutidens og fremtidens fællesskaber”

Torsdag og fredag har Fritidscentret Højvang afholdt personaledage. To dage om året, hvor vi har fokus på vigtige emner, som skal give os mening på, hvorledes vi omsætter lovgrundlag og kommunale politikker til forebyggende og udviklende indsatser for større børn og unge.

Torsdag arbejdede vi med fremtidig mødestruktur, som skal understøtte formål og skabe retning i udvikling af helheder og sammenhænge i vores arbejde.

Fredag fik vi besøg af Denise Bakholm, som er centerleder af Center for Tværfagligforebyggelse. Denise gav os et spændende oplæg om Målstyringsaftaler, som er fundament for vores arbejde i 2020. Målstyringsaftaler indeholder emner som, Flere børn og unge trives, Færre rygere, Styrket samarbejde med frivillige organisationer og civilsamfund…

Alt i alt blev det til et par hårde, men indholdsrige dage, som nu skal føres ud i livet.