SØG JULEHJÆLP ALLEREDE NU


Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til fortrinsvist enlige forsørgere og gravide, som ikke har mulighed for hjælp fra det offentlige system – eller hvor hjælpen er utilstrækkelig. Foreningens historie går tilbage til 1905, og har siden 1924 eksisteret i sin nuværende form.

Foreningen har fire fokusområder, som vi mener støtter mødrene (m/k) i at skabe de bedste rammer for deres børn, da alle børn har ret til et godt liv.

  • Via mindre legater kan en ansøger opnå økonomisk støtte til konkrete formål. Legaterne giver modtagerne muligheder for at klare akutte problemer, de støder på i deres hverdag, eller en tiltrængt opmuntring i forbindelse med f. eks. svær sygdom. Derudover giver vi økonomisk støtte til tiltrængt hjælp omkring jul og konfirmation eller en tiltrængt ferie efter svær periode familie- eller helbredsmæssigt. Vi behandler ca. 2300 ansøgninger årligt.
  • Vi rådgiver vores brugere omkring lovgivning og deres rettigheder til at navigere i det offentlige system, samt vejleder omkring, hvor de kan finde hjælp til at tackle de problemstillinger og udfordringer, de står overfor. Vi har også mulighed for at indstille til hjælp via andre fonde og legater, som vi har et tæt samarbejde med.
  • Vi ønsker at støtte vores brugere i at få deres ret i tilfælde, hvor systemet eller andre instanser giver dem unødige udfordringer i deres liv som forældre.
  • Vi ønsker at synliggøre den enlige forsørgers ofte trængte forhold, skabe debat i det offentlige rum og samt politiske system, og italesætte konsekvenserne af fattigdom på børns tarv i den offentlige debat.

Foreningens midler kommer primært gennem frivillige bidrag fra virksomheder, fonde og legater. Vi har desuden renteindtægter fra to legater tilknyttet Foreningen. Gennem vore medlemmers kontingent og frivillige bidrag gør dette tilsammen med donationer og renteindtægterne det muligt at imødekomme ca. 2.300 ansøgere årligt.

Læs mere på www.morbarn.info