MERE INFORMATION OM ÅBNING AF FASE 2


Genåbning af Fritidscentret Højvang – Fase 2

Vi er nu klar til FASE 2 genåbning på Fritidscentret Højvang, med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi har arbejdet på højtryk for at skabe pædagogiske rammer, så vores medlemmer og medarbejdere kan trives under de nyeste vilkår.

Vi glæder for at vi nu også kan åbne Fritidscentret Højvang for vores 6. – 7. klasser i fritidsklubben og ungdomsklubmedlemmer.

Forebyggelse og hygiejne

Vi har stort fokus på at begrænse smitte så meget som muligt. Retningslinjerne giver derfor klare anvisninger for, hvordan vores med-arbejdere skal håndtere situationen på en god og forsvarlig måde. Det vil vi naturligvis følge, så både børn, unge og medarbejdere kan være trygge ved at møde op på Fritidscentret Højvang. Nogle af de tiltag, vi kommer til at arbejde med er:

· Hyppig håndvask/afspritning
· Hyppig rengøring af legetøj/beskæftigelsesmaterialer (ingen legetøj hjemmefra)
· God plads ved aflevering og afhentning – forventeligt uden-dørs
· Opdeling af aktiviteter og meget tid udendørs Du kan læse mere om tiltagene på www.aalborg.dk/corona

Særlig opmærksomhed ved sygdom Der er tale om særligt skærpede forholdsregler i forbindelse med genåbningen. Det betyder, at vi ikke længere kan modtage børn, der viser tegn på for eksempel forkølelse. Du kan læse mere om vurde-ringen i forbindelse med sygdom hos både børn og voksne på www.aalborg.dk/corona

Sådan gør vi på Fritidscentret Højvang

ALLE medlemmer er nu velkommen på Højvang og det kræver IKKE tilmelding

Alle medlemmer i fritidsklubben er blevet inddelt i grupper ud fra interesser (Ridning, smådyr, kaniner, leg, sport, krea), med tilknyttet faste voksne/pædagoger.

For ungdomsklubbens medlemmer gælder, at vi har ungdomsklub med følgende aktiviteter ridning, bål, Udendørs cafe’ og sport/bevægelse

Alle aktiviteter afholdes så vidt muligt udendørs for at hindre smitte-spredning. I tilfælde af dårligt vejr vil der ved inde-aktiviteter tages særlige hensyn, der sikrer afstand mellem børn/unge jf. denne udmeldte ramme.

Pågældende pædagoger er ansvarlige for følgende:

Oplæring af håndhygiejne ved håndvask, for børn/unge i den tilknyttede gruppe

Håndvask før og efter spisning, toiletbesøg, ved ankomst, efter nys og hoste

Afhentning

Børn der hentes i taxa bliver fulgt til taxa af en pædagog. Kørsels-kontoret er orienteret

Vi opfordrer forældre til at aftale afhentning af børnene udendørs, såfremt det er muligt.

Rengøring

Lokaler og toiletter rengøres som vanligt, men alle kontaktpunkter (fx dørhåndtag, lyskontakt, vandhane, toiletskylleknap, toiletsæder, gelænder, armlæn) rengøres 2 gange dagligt. Første gang om morgenen og anden gang ml. kl. 17 – 19.

Elektronisk udstyr, der deles (computere, controllere, IPads m.v.) skal aftørres med hårdt opvredet rengøringsklud. Der skal vaskes hænder før og efter brug af fælles elektronisk udstyr.

Transport

Transport fra institutioner skal arrangeres således, at børnene kan placeres i bussen med afstand på 1 meter fra hinanden.

Nye retningslinjer for afstandskrav og gruppestørrelser

Afstandskrav er sat ned fra 2 m til 1 m og der er ikke længere anbefalinger om gruppestørrelser hverken ude eller inde. Forsamlingsforbuddet er ikke gældende for institutioner og skoler.

Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at vi alle udviser de nødvendige hen-syn til hinanden og følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har meldt ud.

Vi glæder os til nu at åbne for alle medlemmer på Højvang.

Venlig hilsen
Afdelingsleder, Inge Conradsen
Souschef, Frank Asbjørn Nielsen
Centerleder, Pedja Predrag Jovetic