Centerlederen har ordet

Kære børn og forældre i fritidsklubben.

En god sommerferie nærmer sig sin afslutning. Fritidscentret Højvang har ikke ligget på den lade side i ferie perioden, og har haft en række uger med fuld skrue inde som ude.
Samtidig har vi gjort Højvang klar på mange måder, til at gå endnu en spændende sæson i møde, og sige velkommen – både til de gamle i gårde, men også til den store flok nye poder fra 4 klasserne i Svenstrup.

Højvang er kendt for mange ting – blandt andet:

Der er plads til alle.
Vores inkluderende fællesskaber.
Vores gode og sunde børnemiljøer.
Vores aktive fritidsliv.

Børnenes og de unges ve og vel kommer altid først, og har man det lidt skidt i sit børn og unge liv, er der altid god hjælp, rådgivning og vejledning at hente. Vi er her udelukkende for din og jeres skyld.

Aktiviteterne som vi har størst fokus på, spænder bredt fra de mere kreative og håndarbejdsmæssige, til cirkus og gøgleri. Fra svedige fodbold eller hockey kampe til hyggen i cafeen, med dagens menu.

Fra et fantastisk udemiljø med hesteaktivitet og dyrehold til vores nye store satsning – E-sport.
Sidstnævnte E-sports aktivitet, er der blevet knoklet med at få op at stå i sommerperioden, og vi holder indvielse af det fantastiske nye rum og aktiviteten på onsdag d. 10 august – kom og vær med til indvielsen.

Alle disse aktivitets muligheder sørger vi i højeste grad for bliver praktiseret hver dag. Følg med på hjemmesiden og de sociale medier, som begge giver links til videomateriale der illustrere bedre end ord.

Herudover vil den kommende sæson bibringe en række ad hoc arrangementer, ture og kolonier. Vi samarbejder meget med de øvrige fritidscentre, og stiller gerne op til dyster i E-sport, fodbold med mere.

Vi samarbejder også, og indgår i et ligeværdigt samarbejde med Højvangskolen og Svenstrupskole.
Vi har i skoleåret 2016/17 – to medarbejdere, der aktivt deltager i undervisningsforløb på Højvangsskolen hver tirsdag.

Herudover har Højvangs personale, en række moduler rundt på kommunens skoler, for at bistå med at forebygge og undervise if.t. alkohol og rusmidler.

Afslutningsvis håber jeg, i alle vil føle jer, set, hørt og anerkendt.
At i alle vil bibringe med nye ideer til vores fritidscenter.
At i alle vil melde rent ud, hvis noget skulle trykke.
At vi sammen kan løfte vores fritidscenter, i vores bydel, til glæde og gavn for vores børn og unge, og de fællesskaber vi forsøger at bygge op.

Jeg glæder mig til at se og hilse på jer alle.

Centerleder: Henrik Leth-Nielsen

Henrik L. Nielsen | Centerleder |hln-fb@aalborg.dk | 9982 3471

Henrik L. Nielsen | Centerleder |hln-fb@aalborg.dk | 9982 3471