DELVIS ÅBNING AF FRITIDSCENTRET HØJVANG

 

Kære alle,

Tirsdag aften udsendte Sundhedstyrelsen retningslinjerne for genåbning af folkeskolen, daginstitutioner og fritidstilbud.

Vi arbejder på højtryk for at leve op til de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen er kommet med, og for at gøre klar til at genåbne Fritidscentret Højvang.

Genåbningen sker onsdag d. 15. april og gælder for 4. og 5. Klasse samt vores fritidstilbud for børn og unge i specialgruppen, som går i folkeskolen.

Aalborg Kommune har udsendt en pressemeddelse 9. april, som I kan læse på nedenstående link.

Følg vores medier for at holde jer løbende opdateret.

Pas fortsat rigtig godt på hinanden.

God påske

Pedja Predrag Jovetic
Centerleder

Dagtilbud og skoler er på vej til at åbne onsdag den 15. april

09. april 2020
Forældrene i kommunens dagtilbud og skoler er nu orienteret om, at kommunen stærkt forventer at være klar til at åbne igen onsdag den 15. april.

Målet er dermed, at kommunen lever op til den udmelding og de retningslinjer, som Statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsstyrelsen er kommet med.

Dagtilbud

“Lige nu er vi i fuld gang med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer ude i vores dagtilbud, så vi igen er klar til at modtage både børn og forældre”, udtaler Børne- og Familiechef Hans Chr. Mariegaard, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Ud over de gængse anbefalinger om hyppig håndvask og god hygiejne, er nogle af tiltagene blandt andet, at børnene skal være mere ude, at man deler børnene op i mindre grupper med faste voksne samt hyppig rengøring og vask af eksempelvis legetøj.

Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, har fuld forståelse for, at forældrene gør sig mange tanker i forbindelse med genåbningen.

“Her er det vigtigt, at vi voksne står sammen om at få skabt ro omkring genåbningen. Vi kommer til at organisere hverdagen på en anden måde i dagtilbuddene, så det er forsvarligt, men hvor der fortsat er plads til, at børn er børn. Det tager retningslinjerne også højde for”.

Planen for genåbning af dagtilbuddene behandles fredag d. 10.april i forvaltningens centrale samarbejdsudvalg og herefter d. 11. april i Familie- og Socialudvalget.

“Det er vigtigt, at vi har hørt alle parter så tidligt i processen, at vi kan nå at indarbejde alle relevante input”, forklarer rådmand Mai-Britt Iversen.

Skoler

“Vi er mange på skoleområdet, der springer påskeferien over. For vi arbejder på højtryk for at blive klar til at lukke op igen på en sikker og forsvarlig måde, som gør elever og forældre glade for og trygge ved at komme i skole onsdag efter påske“, siger Skolechef Mads Rune Jørgensen.

På skoleområdet er der tale om en delvis åbning af skolerne, som inkluderer:

  • Alle elever fra 0.-5. klasse i både folkeskoler og fri- og privatskoler. Eleverne vil fortsat skulle undervises efter nødundervisningsbekendtgørelsen.
  • Alle elever i specialtilbud, specialklasser, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning mv. på alle klassetrin (dvs. fra 0.-10. klasse)
  • DUS, fritidshjem og klub (for elever til og med 5. klasse)
  • Alle elever fra 6. – 10. klasse i almenskolen skal således stadig modtage nødundervisning hjemmefra.

“Vi følger selvfølgelig alle Sundhedsmyndighedens anbefalinger, og vi tager børns og voksnes sikkerhed meget alvorligt. Som forældre kan man være tryg ved at sende sine børn afsted i skole, og selvom skoledagen kommer til at se anderledes ud et stykke tid, og der stadig vil være mange, som bliver fjernundervist, så glæder vi os til at se børn på skolerne igen”, siger Rådmand for Skoleforvaltningen Tina French Nielsen.

Direkte link: https://www.aalborg.dk/nyheder/alle-nyheder/2020/04/dagtilbud-og-skoler-er-paa-vej-til-at-aabne-onsdag-den-15-april