HØJVANG KLAR TIL ÅBNING

Forældre på Fritidscentret Højvang
15. april 2020

Genåbning af Fritidscentret Højvang

Vi er nu klar til at åbne Fritidscentret Højvang med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har arbejdet på højtryk for at skabe pædagogiske rammer, så vores medlemmer og medarbejdere kan trives under de nye vilkår.

Vi åbner for vores fritidstilbud i dag onsdag den 15. april 2020 for 4. og 5. klasses børn, og for børn i specialklasser op til og med 9.klasse.

Vi har åbent alle hverdage kl. 14:00 – 18:00.

Dette brev er en opfølgning på vores opringning til alle pågældende forældre.

Vi har stort fokus på at begrænse smitte så meget som muligt. Retningslinjerne giver derfor klare anvisninger for, hvordan vores medarbejdere skal håndtere situationen på en god og forsvarlig måde. Det vil vi naturligvis følge, så både børn, unge og medarbejdere kan være trygge ved at møde op på Fritidscentret Højvang.

Forebyggelse og hygiejne
Nogle af de tiltag, vi kommer til at arbejde med er:

 • Hyppig håndvask/afspritning
 • Afstand og god plads
 • Mindre børne/unge grupper med faste voksne
 • Hyppig rengøring af legetøj/beskæftigelsesmaterialer (ingen legetøj hjemmefra)
 • God plads ved aflevering og afhentning – forventeligt udendørs
 • Opdeling af aktiviteter og meget tid udendørs Du kan læse mere om tiltagene på www.aalborg.dk/corona

Særlig opmærksomhed ved sygdom:

Der er tale om særligt skærpede forholdsregler i forbindelse med genåbningen. Det betyder, at vi ikke længere kan modtage børn, der viser tegn på for eksempel forkølelse.

Du kan læse mere om vurderingen i forbindelse med sygdom hos både børn og voksne på www.aalborg.dk/corona

Sådan gør vi på Fritidscentret Højvang:

 • Du tilmelder dit barn til vores fritidstilbud ved at ringe på tlf. 99823470 – telefontid kl. 10:00 – 18:00.
 • Alle tilmeldte børn inddeles i mindre faste grupper med 1 – 2 faste pædagoger

Pågældende pædagoger er ansvarlige for følgende:

 • Oplæring af håndhygiejne ved håndvask, for børn/unge i den tilknyttede gruppe
 • Alle grupper får tilknyttet egen håndvask
 • Håndvask mindst 1 gang hver 2. time og ved skift i aktivitet – kl. 14, kl. 16 og kl.18
 • Håndvask før og efter spisning, toiletbesøg, ved ankomst, efter nys og hoste

Fysiske rammer:

Vi har delt Højvang i zoner hvor der er taget højde for at aktiviteter kan foregå udendørs og med plads til at gå indendørs. Alle zoner har adgang til egen håndvask. Vi har opstillet ekstra håndvaske i vores områder.

 • I vores plan for genåbning tildeles børn i SG egen indgang via Solgården, og pågældende børn hentes ved busserne.
 • 4. – 5. kl. medlemmer har indgang via hovedindgangen som altid.
 • Børn der hentes i taxa bliver fulgt til taxa af en pædagog. Kørselskontoret er orienteret.
 • Vi opfordrer forældre til at aftale afhentning af børnene udendørs, såfremt det er muligt.

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi alle hjælpes ad med at sikre en god, kontrolleret genåbning, hvor vi tager de nødvendige hensyn til hinanden og følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har meldt ud. Vi glæder os til at tage i mod Jeres børn og ser frem til liv og aktivitet på Højvang igen.

Venlig hilsen

Afdelingsleder, Inge Conradsen
Souschef, Frank Asbjørn Nielsen
Centerleder,
Pedja Predrag Jovetic