Opsøgende arbejde på Fritidscentret Højvang

Vores tidligere opsøgende medarbejder Anders Nielsen har fået nyt job. Det har givet os anledning til at tænke nye tanker på denne front. Det opsøgende arbejde vil fremadrettet derfor blive håndteret på lidt anden vis end tidligere. Inge Conradsen bliver koordinator for arbejdet fremover. Vi vender tilbage med flere ord om dette snarest.

Har du/I brug for hjælp kan Inge kontaktes på 99823470 eller 40953044