Rejsehold 2015

Endnu et hold friske unge mennesker er klar til at opleve det store udland – og Højvang går i spidsen.

I år går turen til Normandiet, hvor vi skal dyrke historien om D-dagen og nogle af de ting, der skabte ufred i verdenen tilbage i 40`erne. Vi skal også være turister, i de byer vi besøger på vejen derned, og afslutter vores rejseholds tur med gode dage i Paris.

Vi havde samlet de unge og deres forældre til et orienteringsmøde onsdag aften. Her fortalte vi lidt om de bærende principper og værdier om fællesskab og almindelig god opførsel. Vi fordelte også ansvaret på, hvilke børn og forældre der skulle arbejde sammen om at gå på nettet / biblioteket og søge inspiration på de enkelte destinationer.

Vi kunne også fortælle at Lions Club i Svenstrup og enkelte håndværkere, havde ydet donationer for at få hele økonomien til at hænge bedre sammen – og tak for det.

Vi hyggede os med paskontrol, forsikringspapirer og blå sygesikringskort – og orienterede lidt om de forskellige aspekter alle skulle holde sig for øje.

Sammenhold og fællesskab – når det er bedst.

Tak for forældrenes store opbakning og anerkendelse – vi er et par pædagoger, der glæder os til at tage over i en 11-12 dage i streg med jeres unger. Nogle kommer trætte hjem, andre som mænd – men alle beriget af oplevelser og den helt gode fornemmelse om at være en del af noget større.

Vi glæder os nu til afgang d. 26 Juni.

Bedste hilsner

Centerleder

Henrik Leth-Nielsen